• Dokumentáciu pre územné rozhodnutie
  • Architektonickú štúdiu
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Zameranie skutkového stavu
  • Nadstavby
  • Prístavby
  • Vybavenie stavebného povolenia
  • Inžiniering stavieb
  • prípojky inžinierskych sietí (voda,kanalizácia,plyn,elektrika)