v súčasnej dobe najmenej vyhľadávaný typ domu

V Cene za projekt pre stavebné povolenie podkrovného domu na mieru od 1799,- €

  • Stavebné riešenie a architektúra (M 1:100)
  • Statické posúdenie (základy,preklady,vence, krov)
  • Zdravotechnické inštalácie (vnútorný vodovod a kanalizácia M 1:100)
  • Vykurovanie
  • Projekt požiarnej ochrany
  • Tepelnotechnický posudok – projektové hodnotenie
  • Elektrická inštalácia vnútorná + bleskozvod + Protokol o určení vonkajších vplyvov

Vieme Vám zabezpečiť aj projekty prípojok :

voda/kanalizácia – 100,- €

elektrika – 100,- €

žumpa/studňa – 100,- €

plyn – 100,- €